arsmote-bilde.

Årsmøte

For å ha stemmerett (§5-2 i lovnorm) må medlem ha fylt 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og har betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm, se Idrettsforbundets lovnormer for idrettslag.

ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR 2021

Saksliste og diverse dokumenter finnes under

/file/saksliste-arsmote-hsk-2021.pdf

/file/valgkomiteens-innstilling-16-mars-2022.pdf

/file/arsberetning-2021.pdf

/file/arsmedlinger-fra-aktivitetsgruppene-2021.pdf

/file/protokoll-styremote-030322.pdf

/file/budsjettutkast-hsk-2022.pdf

/file/regnskap-2021.pdf

Protokoll av årsmøtet i Hovden Sportsklubb 16.3.22