om

Barnetrening

barnetrening for alle barn.

Barnetrim er for Barn (kompis) siste året i barnehagen t.o.m. 2.klasse

barnetrimmen er foreldrebasert med rulering av foreldere til barna.

Kontakt person er Jesper Thielecke.