Trampoline /Turn

Trampoline og turntrening.

Trampoline og Turntrening i for barn og ungdum i gymsalen på onsdag og torsdager.

Trampolinetrening i gymmsalen for 6-10 klasse inne i gymmsalen. onsdag.

Turn i gymsalen for 1-7 klasse i gymsalen torsdager 

Ansvarlig trampoline, Marie, Turn, Nina.