Skjema - reiseregning

Retningslinjer for støtte på arrangement:

  • Utøvarar over 18 år dekker som hovudregel sine eigne utgifter
  • Medlemmer ved Hovden Sportsklubb og folkeregistrert i Bykle Kommune som også er idrettselever ved et toppidrettsgymnas kan søke om stønad opptil kr. 10000 per skoleår uavhengig av alder. Søknad sendes i 2. semester per skoleår
  • I tillegg vil klubben dekke startkontingent på alle renn. 

Ved deltaking i NM vil klubben dekke startkontingent, reise, heiskort og opphald.

  • Utøvarar som er medlem av Hovden Sportsklubb, under 18 år, og busett i kommunen får dekka følgjande:
  • Startkontingent
  • Køyring: kr 3,50 pr. km
  • Kost & Losji inn til kr 400 pr. natt
  • Kost & Losji for lagleiar inn til kr 400 pr. natt   

 

Under finner du skjerma - og husk underlag 

SKJEMA