Støtte & reiseregning
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støtte og reiseregning


Under kan du laste ned skjema for reiseregning som kan fylles ut og leveres til kasserer.


LAST NED SKJEMA FOR REISEREGNING


Man kan også fylle inn skjema under, men eventuelle kvitteringer må da skannes og sendes til post@hovdensportsklubb.no


Retningslinjer for støtte på arrangement


  • Utøvere over 18 år dekker som hovedregel egne utgifter.
  • Medlemmer av Hovden sportsklubb som også er idrettselever ved Hovden Skigymnas kan søke om stønad opptil kr 10 000 per skoleår uavhengig av alder. Søknad sendes i 2. semester per skoleår. I tillegg dekker klubben startkontingent på alle renn. Ved deltakelse i NM vil klubben dekke startkontingent, reise, heiskort og opphold for utøvere som er fastboende og folkeregistrert i Bykle kommune.
  • Utøvere som er medlem av Hovden Sportsklubb, under 18 år og bosatt i kommunen får dekt følgende:
  • Startkontingent
  • Kost & losji: inntil kr 300,- per natt
  • Kost & losji for lagleder: inntil kr 300,- per natt


Det er en forutsetning at dersom det er flere deltakere fra Hovden Sportsklubb på arrangement, så dekkes overnatting for én lagleder.


SPONSORER

Nettside levert av Hovdenkontoret

KLUBBEN VÅR


Hovden Sportsklubb blei stifta i 1970. Vi driver en rekke ulike aktiviteter for både små og store. I tillegg står vi for en rekke små og store idrettsarrangement.PARTNERE

KONTAKTINFORMASJON


Postboks 86

4756 Hovden


hovdensportsklubb@gmail.com